* Nospiežot uz izvēlētās struktūrvienības, jaunā logā atvērsies mājas lapa attiecīgi izvēlētajai struktūrvienībai.

 .