Seminārs: Eiropas zaļais kurss. Iespējas un riski Latvijas sabiedrībai.

Norises laiks: 28. aprīlis plkst. 14.00-16.20
Norises vieta: ZOOM platforma
Programma un reģistrēšanās šeit: https://www.llu.lv/lv/notikumi/2021-04-09/seminars-eiropas-zalais-kurss-iespejas-un-riski-latvijas-sabiedribai
Lektori: Irina Pilvere (LLU rektore), Aleksejs Nipers (Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta vadošais pētnieks), Pēteris Strautiņš (“Luminor Bank” ekonomists), Kristaps Klauss (Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors), Uldis Biķis (AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs)
Organizē: LLU Meža fakultāte, AS "Latvijas Finieris", Latvijas Kokrūpniecības federācija


KOKMATERIĀLU PĀRDEVĒJU UN PIRCĒJU KOPĪGI PĀRVALDĪTAS KOKMATERIĀLU UZSKAITES ATTĪSTĪBAS PAMATNOSTĀDŅU UN VMF LATVIA VIDĒJA TERMIŅA STRATĒĢIJAS AKTUALIZĀCIJA 2021.-2023.

Saite uz stratēģijas projektu šeit

KOMUNIKĀCIJAI (26.03.-26.04.2021.)
Mārtiņš Gaigals
E-pasts: martins.gaigals@vmf.lv

Tālr. 29166096


Izmaiņas LVS 82 "Apaļo kokmateriālu uzmērīšana"
sākot ar 2021. gada aprīli

Atvērt infografiku .pdf formātā šeit


Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības nākamā kopsapulce: 23.04.2021.

Kokmateriālu uzmērīšanas trešās puses pakalpojuma standarta darba grupas nākamā sanāksme: 14.04.2021.

Bērza finierkluču un zāģbaļķu kvalitātes standarta darba grupas nākamā sanāksme: 15.04.2021.

Iepriekšējo sanāksmju materiāli pieejami šeit.

VKP nākamā sanāksme: 26.05.2021.


Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību informatīvā kopsapulce 26.03.2021.

  Kopsapulces materiāli pieejami šeit.

Atvērt infografiku palielinātā formātā šeit

VKP sanāksme 24.02.2021.

Sanāksmes dienaskārtība pieejama šeit.

Sanāksmes materiāli un cita aktuālā informācija pieejama šeit.


VKP sanāksme 02.12.2020.

Sanāksmes dienaskārtība pieejama šeit.

Sanāksmes materiāli un cita aktuālā informācija pieejama šeit.


Konference "Digitālā transformācija kokmateriālu plūsmai meža nozarē" 23.09.2020.

Konferences materiāli pieejami šeit.


Latvijas Kokmateriālu pircēju un Latvijas Kokmateriālu
pārdevēju biedrību kopsapulce 12.06.2020.

                                                                           Sanāksmes materiāli un cita aktuālā informācija pieejama šeit.


08.06.2020.

Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrības ir atvērtas un to mērķis ir solidāri pārstāvēt, aizsargāt kokmateriālu pircēju un pārdevēju tiesības un intereses; ar savu darbību veicināt neatkarīgas, vienotas, kvalitatīvas un precīzas mežsaimniecības un kokrūpniecības produkcijas uzmērīšanas, vērtēšanas un uzskaites sistēmas pilnveidošanu, kā arī tehnoloģisko iekārtu metroloģijas sistēmas attīstību Baltijā.

Biedrības kopā un līdzvērtīgi - meža nozares uzņēmumu konkurētspējas palielināšanas atbalsta nolūkā - vada kopīgus izmaiņu procesus kokmateriālu plūsmas efektivitātes palielināšanai, ar SIA “Latvijas kokmateriālu uzskaites un uzmērīšanas vadība” palīdzību attīstot kokmateriālu uzskaites un uzmērīšanas efektīvu pakalpojumu pieejamību visas nozares uzņēmumiem.

Šim nolūkam ir izveidoti SIA “VMF LATVIA” - meža nozari strukturējošs – neatkarīgus un ilgtspējīgi pieejamus pakalpojumus sniedzošs komersants un SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” – ar efektīvu visas kokmateriālu piegāžu ķēdes procesu un informācijas apriti un meža nozares datu drošu pārvaldību atbalstošs komersants.

Minēto uzņēmumu pārvaldei un darbiniekiem konsekventi tiek uzturētas augstas lojalitātes prasības un pieprasīta uzvedība, kas nekaitē uzņēmumu reputācijai. Tāpat minētie uzņēmumi rīkojas, lai pārvalde un darbinieki netiktu pakļauti nevajadzīgai ārējai ietekmei vai spiedienam, kas var ietekmēt viņu godīgumu.

Ņemot vērā minēto komersantu sistēmisko, visu nozari strukturējošo misiju, kā arī normatīvajā vidē precīzi no saimnieciskās darbības nodalītās padomes locekļu kompetences, personas darbība vairāku uzņēmumu pārvaldē pati par sevi netiek uzskatīta par interešu konfliktu.

VKP sanāksme 27.05.2020.

Sanāksmes dienaskārtība pieejama šeit.

Sanāksmes materiāli un cita informācija par VKP sanāksmēm pieejama šeit.


VKP sanāksme 18.03.2020.

Sanāksmes dienaskārtība pieejama šeit.

Sanāksmes materiāli un cita informācija par VKP sanāksmēm pieejama šeit.


VKP sanāksme 26.02.2020.

Sanāksmes dienaskārtība pieejama šeit.

Sanāksmes materiāli un cita informācija par VKP sanāksmēm pieejama šeit.


LVS 82:2020 aktualizācijas darba grupas sanāksme 18.02.2020.
 

VKP sanāksme 04.12.2019.

Sanāksmes dienaskārtība pieejama šeit.

Sanāksmes materiāli un cita informācija par VKP sanāksmēm pieejama šeit.

 .