apaļo kokmateriālu uzmērīšanas standarta LVS 82:2003 aktualizācijas darba grupa

Nākamā darba grupas sanāksme:

20.11.2019.


 .